Política de privacitat

1) POLÍTICA DE PRIVACITAT

CALUMGLASS es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a la web i/o qualsevol dels seus serveis. L’ús de la web i/o qualsevol dels serveis oferts per CALUMGLASS, implica l’acceptació de l’usuari de les disposicions obtingudes a la present Política de Privacitat, i que les seves dades personals siguin tractades com cal. Si us plau, pari compte que, tot i que poden haver-hi enllaços de la nostra web cap a d’altres, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a terceres companyies i organitzacions a les quals la web n’estigui redirigida. CALUMGLASS ni controla el contingut de les webs ni assumeix cap mena de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests altres webs.

2) QÜESTIONS DE PRIVACITAT  

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, li oferim la següent informació sobre el tractament de de les dades personals que vostè pot facilitar-nos:

 • Qui és el responsable del tractament de les dades? 

CALUMGLASS  

Les nostres dades es  troben a la part superior d’aquest avís legal.

 • Tractem la informació que se’ns facilita per a donar i facturar els nostres serveis i productes.
 • Si ens dóna el consentiment, també podem tractar les dades per enviar-li informació sobre productes, serveis o activitats.
 • Quan de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades les conservarem durant el temps estrictament necessari. És a dir, mentre vostè sigui usuari dels nostres serveis o vulgui continuar rebent informació. 

 • Quina legitimació tenim per poder tractar  les seves dades?
 1. La base legal pel tractament de les dades són els consentiments que vostè ens doni.

(menors de 14 anys). S’entendrà que tota la informació enviada per menors de 14 anys ha estat amb el consentiment dels seus representants legals. Si no és així, el/la representant legal ens ho ha de comunicar el més aviat possible.

 1. Compliment amb les lleis aplicables o execució d’un contracte. En circumstàncies específiques és possible que necessitem processar les seves dades personals per a complir alguna llei / regulació rellevant o per complir amb les nostres obligacions en virtut d’un contracte al qual n’està subjecte.
 • A qui comunicarem les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o qui sigui necessària per a complir amb la finalitat del tractament. 

 • Quins drets té l’usuari i com exercir-los?
 • Tota persona té dret a obtenir informació de si tractem, o no, les seves dades personals.
 • També té dret a retirar el consentiment donat amb anterioritat.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o bé, sol·licitar la supressió d’aquestes quan, entre d’altres motius, les dades no siguin necessàries per a la finalitat amb la qual van recopilar-se.
 • Segons determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Segons determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la situació particular, l’usuari podrà oposar-s’hi al tractament de les seves dades. En aquest cas, els deixarem de tractar, llevat que per motius imperatius legítims o per l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Les persones interessades també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, les persones interessades tenen dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

Pot exercir els drets anteriors, enviant-nos un escrit, adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostre adreça física o al correu electrònic que apareix a l’inici d’aquest Avís Legal. 

 • Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem sorgeixen del propi interessat, qui garantitza que les dades facilitades són certes i que n’és responsable de comunicar-nos qualsevol modificació de les mateixes. Les dades marcades amb un asterisc són obligatòries per a facilitar-li el servei demanat.

 • Quines dades tractem?

Les dades que tractem entren a les categories següents:

 • Dades de caràcter identificatiu.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Altres dades sol·licitats als nostres formularis.

Les dades són limitades degut a que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Podem processar les dades personals per les finalitats següents:

 • Fer els serveis contractats.
 • Facilitar els productes adquirits.
 • Respondre a les sol·licituds d’informació, productes o serveis.
 • Quan tinguem obligacions legals de processar dades personals.
 • Planificar i desenvolupar aspectes organitzatius (com comunicacions internes, pressupostos, administració i gestió de projectes).
 • Promocionar l’accés als nostres recursos.
 • Processar els pagaments.
 • Administrar el lloc web.
 • Per a qualsevol altra finalitat que ens demani notificar-li i obtenir el seu consentiment, inclosos les finalitats exigides per la legislació local, obtindrem el seu consentiment abans de processar les seves dades personals per a tals finalitats.

3) QUINES MESURES APLIQUEM EN SEGURETAT?

Apliquem les mesures establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per a garantir el nivell de seguretat adequat pel risc del tractament de les dades que realitzem, amb els mecanismes que ens garantiran la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i dels serveis de tractament. 

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de les dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos periòdics de verificació, avaluació i valoració.

4) EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

CALUMGLASS actua amb la màxima diligència possible per a que les dades i la informació que ofereix al seu web sigui actualitzada en tot moment. No garanteix ni es fa responsable la exactitud i l’actualització dels continguts del web, reservant-se el dret de modificar els continguts en qualsevol moment. CALUMGLASS en serà responsable de la informació que pugui obtenir a través dels enllaços inclosos al web. 

Les relacions comercials entre clients es regiran per les condicions generals que, si s’escau, s’establiran per CALUMGLASS en un document específic per a tal finalitat, o pels pactes específics que puguin acordar-se amb els clients. 

5) POLÍTICA D’INFORMACIÓ I DE PUBLICITAT COMERCIAL 

CALUMGLASS es compromet a través d’aquest escrit a no realitzar cap publicitat enganyosa. No serà considerada, a tal efecte, publicitat enganyosa les errades formals o numèriques que puguin trobar-se en els continguts de les diverses seccions de la web com a conseqüència del manteniment i/o actualització incomplerta de la informació continguda a les seves seccions. CALUMGLASS com a conseqüència del disposat en aquest escrit, tindrà el compromís de corregir-lo tan aviat com conegui la presència de les errades. 

CALUMGLASS es compromet a no enviar comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, segons allò descrit a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Per aquests efectes no serà considerada comunicació comercial tota la informació que enviï als clients de CALUMGLASS, quan tinguin la finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre el client i CALUMGLASS, així com el desenvolupament de les tasques d’informació i d’altres que siguin pròpies del servei que el client té contractat. 

6) CONDICIONS D’ÚS. JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES 

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. El present avís legal i totes les relacions i els serveis establerts entre CALUMGLASS i l’Usuari de la web, es regiran per allò disposat a la legislació espanyola.

Darrera revisió: octubre 2020

POLÍTICA DE XARXES SOCIALS 

En compliment de la normativa de protecció de dades, CALUMGLASS informa als usuaris (a partir d’ara, l’usuari o els usuaris segons pertoquin) de que n’és titular dels perfils a les Xarxes Socials Facebook i Instagram amb la denominació CALUMGLASS, i que han estat creades amb la finalitat principal de publicitar els productes i els serveis oferts per CALUMGLASS.

L’Usuari disposa d’un perfil en una de les Xarxes Socials esmentades i ha decidit unir-se a la pàgina creada per CALUMGLASS, mostrant interès en la informació publicada a la Xarxa Social pertinent. En unir-se a la pàgina de CALUMGLASS, l’usuari dóna el consentiment pel tractament de les dades personals publicades al perfil per part de CALUMGLASS.

L’Usuari podrà accedir en to moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social (facilitades al final d’aquest document), així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privacitat.

Les dades de l’Usuari a la Xarxa Social seran tractades per CALUMGLASS únicament dins de la seva pròpia Xarxa Social, i en cap cas, seran tractades per CALUMGLASS fora d’ella.

L’Usuari té dret a exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació davant CALUMGLASS, dirigint-se a calumglass@calumglass.com  amb un escrit acompanyant-lo del document acreditatiu d’identitat.

Tanmateix, l’exercici dels drets anteriors serà definit per la pròpia funcionalitat de la Xarxa  Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels Usuaris per part de CALUMGLASS, i en tot cas, es podran exercir els drets únicament en relació a la informació que es trobi sota control de CALUMGLASS. Igualment, els Usuaris podran interposar-hi una reclamació relativa a la protecció de les dades personals davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a l’adreça Pol. PAEC c/ Celler, 8, 17251 Calonge (Girona) quan considerin que CALUMGLASS ha vulnerat els drets que són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

CALUMGLASS  realitzarà les actuacions següents: 

-Accés a la informació pública del perfil de l’Usuari.

-Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

L’Usuari sempre podrà controlar les seves connexions, eliminar els continguts que li deixin d’interessar i restrigir amb qui comparteix les connexions, per a tal fi haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat a la Xarxa Social. 

Publicacions

L’Usuari, una vegada unit a la pàgina de CALUMGLASS, podrà publicar en aquesta els comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’Usuari, en tots els casos, haurà de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor, i de la propietat intel·lectual o comptar-hi amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc., que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la mora, l’ètica, el bon gust i/o que vulnerin o violin els drets de la propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la  Llei.  Arribats aquests casos, CALUMGLASS es reserva el dret a retirar immediatament el contingut i també podria demanar el bloqueig permanent de l’Usuari. 

CALUMGLASS no en serà responsable de cap dels continguts que lliurament hagi publicat l’Usuari.

L’Usuari haurà de tenir en compte que les seves publicacions seran conegudes pels altres Usuaris, raó per la qual ell mateix n’haurà de ser el màxim responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades per CALUMGLASS però sí que romandran a la Xarxa Social. 

Publicitat

CALUMGLASS usarà la Xarxa Social per a publicitar els productes i els serveis, i en tot cas, si decideix tractar les dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial ho farà sempre seguint les exigències legals de la normativa de protecció de dades i de la societat de la informació.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de CALUMGLASS  per a que aquells també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

Tot seguit, detallem els enllaços a la política de privacitat de les següents Xarxes Socials: 

• Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243  

• Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Darrera actualització: Octubre 2020